สมัครตัวแทนขาย

  • เราจ่ายค่า Commission ให้เมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าผ่าน link ของท่านโดย Cookies จะมีอายุ 7 วัน
  • สามารถทำ Link ของสินค้าไปเผยแพร์ที่ใดก็ได้ไม่จำกัด ทั้ง Facebook, Twitter, LINE, Instagram หรือเว็บไซต์ และอื่นๆได้ตามต้องการ
  • จ่ายค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 5% สูงสุด 20% ของแต่ละราคาสินค้า
  • โอนเงินเข้า Paypal ตัดยอดตั้งแต่ 1,000บาทขึ้นไป
  • หากมีข้อสงใสสามารถสอบถามได้ที่ [email protected] หรือหน้าติดต่อเรา

Register